SOP Perizinan


1. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian

  1. Izin Usaha Pekebunan;
  2. Izin Usaha Obat Hewan;
  3. Izin Usaha Tanaman Pangan
  4. Izin Usaha Hortikultura
  5. Izin Usaha Peternakan
  6. Pendaftaran Usaha Perkebunan
  7. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan
  8. Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura
  9. Pendaftaran Usaha Peternakan
  10. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman